13 marca 2013r. zakończyliśmy realizację projektu „Skromni ludzie-wielkie dzieła. Prezentacja twórczości ludowej - pereł Ziemi Gogolińskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach zadań przeprowadzono 30 godzin aktywnych pokazów rękodzielniczych dla 25 osób. Od 04 lutego 2013r. do 13 marca 2013r. Zajęcia prowadzone były przez twórców ludowych gminy Gogolin. Każdy z nich przybliżał uczestnikom technikę swojej pracy od podstaw, aż do efektu końcowego. Powstały niepowtarzalne dzieła promujące sztukę ludową w pięciu dziedzinach sztuki ludowej:


1. Barbara Herok –papieroplastyka,
2. Edeltrauda Krupop- technika zdobienia jaj,
3. Irena Kilisz- tworzenie dzieł z wykorzystaniem darów natury ( ziarna, słoma, owoce),
4. Grażyna Czekała – malowanie porcelany,
5. Agnieszka Pyka – ceramika – wyroby z gliny.


Wspólna praca, wzajemna pomoc, poznanie lokalnej kultury, różnych metod pracy, gwary śląskiej, były znakomitą formą integracji dzieci i młodzieży oraz ujawniły ukryte talenty plastyczne. Ponadto udowodniły, że twórczość ludowa zyskuje coraz większy autorytet wśród młodzieży i dorosłych. Przyczyniły się do odkrywania, podziwiania i kultywowania pięknej śląskiej tradycji.
Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, wręczone przez Dyrektora Biblioteki.
Wszystkie wykonane prace można było zobaczyć na Jarmarku Wielkanocnym w Hali Sportowej im. B i Z. Blautów w Gogolinie (17.03), a obecnie w czytelni do końca kwietnia 2013r.