Ukazała się nowa publikacja Pani Reginy Kalla-Szulc
pt. „Z DZIEJÓW GOGOLINA.
Śladami Gogolińskich Żydów 1845-1945",


która jest dostępna w GBP i filiach.  Scan092