Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie znalazła się w gronie finalistów pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Partnerska Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc bibliotekom przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej.

Fundusze przekazane Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Meliny Gates zostaną przeznaczone na szkolenia bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych.

Biblioteka w Gogolinie, aplikująca się do Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Partnerska Biblioteki Wiodącej w Tarnowie Opolskim otrzymała sprzęt w postaci komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Filii Bibliotecznej w Choruli oraz Kamionku. W tych też placówkach zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do internetu. Pracownicy bibliotek zostaną objęci systemem szkoleń merytorycznych i informatycznych

Więcej informacji...