Honorowa nagroda statuetki "Karolinki" symbolu Ziemi Gogolińskiej

Gminnej bibliotece Publicznej w Gogolinie

za zaangażowanie się w potrzeby społeczności lokalnej, tworzenie przyjaznego klimatu zgodnego współżycia społecznego przez aktywne uczestniczenie w pracach organizacji społecznych działających w gminie, a także za inicjowanie różnorodnych form upowszechniania kultury, co znacząco wpływa na pobudzenie życia kulturalnego wśród mieszkańców gminy.

55lecie