Kolejny raz doceniono programy i kierunki działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. W jednym z najważniejszych konkursów promocyjnych w regionie, jakim jest „Opolska Marka”, bibliotece przyznano dwa wyróżnienia w kategorii „usługa”. Jedno z nich jest wyróżnieniem przyznanym bibliotece przez mieszkańców Województwa Opolskiego, którzy docenili wysoki poziom i profesjonalizm usług biblioteki w zakresie informacji, edukacji, a także jako placówki opiekuńczej i kulturotwórczej. Statuetki i wyróżnienia wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone 11 grudnia w czasie uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej.