W 2012 roku GBP wzięła udział w programie AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK. Biblioteka otrzymała kwotę 1283,80 zł, która prawie w całości pokryje koszty dostępu do internetu dla użytkowników Biblioteki i filii w Kamionku.