09 maja 2012 r. w czytelni GBP odbyła się promocja   II części książeczki pt. ,, O dzielnym Karliku – gogolińskich lasów strażniku, część II: wiosna, lato” w ramach   projektu ,,Nasz gogoliński Karlik-przewodnikiem po śląskiej tradycji”.

Prezentując książeczkę Panie Waltruda Wicher oraz Adela Dyga – animatorki kultury i tradycji regionalnej w Gogolinie – Karłubcu, członkinie zespołu „Szwarne dziołchy” w ciekawy sposób opowiadały dzieciom z Publicznego Przedszkola nr 3 jak żyło się kiedyś. Opowieści przeplatane były pokazem dawnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz degustacją własnoręcznie przygotowanych słodkości. Dzieci podziękowały Paniom wręczając laurkę, a na zakończenie zaśpiewały piosenkę o marzeniach.