REGULAMIN CZYTELNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOGOLINIE

§ 1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie - zwanej dalej "Czytelnią".

§ 2

 1. Czytelnia jest placówką ogólnie dostępną świadczącą usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniem § 3 ust 5.
 2. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby powyżej lat 7, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza kartę czytelnika GBP lub dokument z fotografią stwierdzający tożsamość.
 4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
 5. W czytelni panuje cisza, zakaz palenia tytoniu.
 6. W czytelni mają zakaz przebywania osoby agresywne, niebezpieczne dla innych użytkowników i pracowników.

§ 3

W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów regionalnych.

Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.

Książki z księgozbioru podręcznego, roczniki czasopism oraz inne materiały zamawia czytelnik u dyżurnego bibliotekarza.

§ 4

Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych oraz innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 5

 1. Na zamówienie czytelników wykonujemy kserokopie jedynie z materiałów własnych.
 2. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map, reprodukcji czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 6

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów, winien korzystać z nich ostrożnie, by nie narazić na uszkodzenie lub zniszczenie.
 2. Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik Działu Informacji w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia zbiorów bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. W razie odmowy przez czytelnika uregulowania ustalonego odszkodowania lub kwestionowania oceny stopnia uszkodzenia materiałów bibliotecznych, bądź wysokości szkody, bibliotekarz sporządza na tę okoliczność protokół.

§ 7

Skargi i wnioski może czytelnik wpisywać do książki skarg i wniosków znajdującej się w Czytelni. Dyrektor odpowiada na nie w terminie 14 dni od ich złożenia.

§ 8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GBP.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2006 roku.

§ 10

Traci moc Regulamin Czytelni GBP w Gogolinie z dnia. 2 stycznia 2001 roku. Gogolin, dnia 30 kwietnia 2006 roku.

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

slaska biblioteka cyfrowa logopng

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Książkomat

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

Początek strony