REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOGOLINIE

§ 1

Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z Wypożyczalni Książek Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie - zwanej dalej “Wypożyczalnią”.

§ 2

 1. Wypożyczalnia jest placówką ogólnie dostępną świadczącą usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2, § 3 i § 4.
 2. Z wypożyczalni mogą korzystać osoby powyżej 7 roku życia.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty, legitymację szkolną lub studencką;
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu. Po dopełnieniu tych formalności czytelnik otrzymuje kartę czytelnika ważną przez rok. Po upływie terminu ważności karty, odnowienie jej ważności zgłasza się u kierownika Działu Udostępniania.
  3. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować, a fakt jej zgubienia należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Koszt wydania nowej karty wynosi 2 zł.
  4. Czytelnik obowiązany jest do informowania Wypożyczalni o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 3

 1. W celu zabezpieczenia wypożyczanych książek, od czytelników pobierane są kaucje. Pobiera sieje w następujących przypadkach:
  1. jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem woj. opolskiego
  2. przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek.
  3. Osoba wypożyczająca za kaucją może wypożyczyć 2 książki.
  4. Wysokość kaucji zależy od aktualnej wartości książki na rynku.
  5. Kaucja podlega rozliczeniu z chwilą dokonania zwrotu książek lub ustania warunków, o których mowa w ust. 1.
  6. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana do kasy Biblioteki.

§ 4

 1. Czytelnik może wypożyczyć książki po okazaniu karty bibliotecznej bądź dowodu tożsamości.
 2. Wypożyczyć można jednocześnie 10 woluminów, nowości wydawnicze – 2 woluminy na okres nie dłużej niż 30 dni, nowości wydawane do 14 dni.
 3. Za przetrzymywanie książek ponad ustalone terminy zwrotu lub prolongaty, czytelnik zobowiązany jest uiścić karę za zwłokę. Biblioteka ma prawo pobierać kary bez wysyłania upomnień.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka.

§ 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 6

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Działu Udostępniania, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki, stopnia jej uszkodzenia, oprawy. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 7

Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat, Wypożyczalnia realizuje swoje roszczenia w trybie postępowania sądowego.

§ 8

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków. Dyrektor GBP odpowiada na nie w terminie 14 dni od ich złożenia.

§ 9

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GBP.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2006 roku.

§ 11

Traci moc Regulamin Wypożyczalni GBP w Gogolinie z dnia 02 stycznia 2001 r. Gogolin, dnia 2 maja 2006 r.


Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 1565 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Z książką na start

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

Początek strony