Początki istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie sięgają roku 1949. Pierwotnie księgozbiór tej placówki liczył 769 woluminów. Pierwszym bibliotekarzem została pani H. Sorokowska – nauczycielka miejscowej szkoły podstawowej. W 1957 roku biblioteka została przeniesiona do budynku Ratusza. Było to jedno – bardzo skromne pomieszczenie. Bezpośredni dostęp do książek mieli w nim jedynie bardzo wytrwali czytelnicy. Z uwagi na niewielką powierzchnię tego pomieszczenia bibliotekarz osobiście wyszukiwał poszukiwane przez czytelników pozycje. Od 1976 roku kierownikiem biblioteki została Pani Krystyna Barucka.

W tymże roku księgozbiór przeniesiono do budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 2. Tam również panowały bardzo trudne warunki lokalowe. Obiekt był „szary i smutny", odstraszający przeciekającym dachem, trzeszczącą i uginającą się podłogą oraz niską temperaturą swoich pomieszczeń. Tym samym jakość świadczonych usług czytelniczych pozostawiała wiele do życzenia.

Jednak wierni czytelnicy przetrwali, doczekując się kolejnej przeprowadzki... Przy ulicy Wyzwolenia postawiono długi parterowy budynek – zwany popularnie „Barakiem". Znalazły w nim gościnę – z jednej strony klub młodzieżowy, z drugiej – biblioteka w kolejnych latach zaczęły jednak ujawniać się mankamenty: chybiona lokalizacja, cienkie ściany budynku, brak miejsca dla ciągle rosnącej liczby książek. Kolejna zmiana lokalizacji biblioteki nastąpiła w roku 1993. Od tego czasu siedziba biblioteki znajduje się w centrum miasta, nieopodal Urzędu Miejskiego, w lokalu specjalnie do jej potrzeb przystosowanym.

Począwszy od zewnętrznej elewacji budynku, poprzez sposób urządzenia wnętrza, stanowi nowocześnie funkcjonalny obiekt. W kolejnych latach działalności nieustannie przybywa czytelników. Jest to zasługą nie tylko lepszej – dogodniejszej lokalizacji, lecz wynikiem pracy jej personelu. Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że biblioteka w ilości odwiedzin, z powodzeniem konkuruje z gogolińskimi piwiarniami i drink barami. Powoli placówka wstępuje w nowy rodzaj swej działalności. Zaczyna organizować wystawy, konkursy i festyny. Staje się ważnym, by nie powiedzieć jedynym, miejscem animacji życia kulturalnego Gogolina. W obiekcie coraz częściej zaczynają gościć uczniowie miejscowych szkół. Uczestniczą w lekcjach bibliotecznych i zajęciach o regionie. Ofertę działań biblioteki poszerza się o spotkania z poetami, działalność Ogniska Muzycznego, warsztaty plastyczne, zajęcia biblioterapeutyczne, imprezy literackie.

 

Biblioteka – były barak na ulicy Wyzwolenia: 

 

Biblioteka dawniej:

 

 

Zdjęcia budynku: