Książeczka "O dzielnym Karliku – gogolińskich lasów strażniku" trafiła do dzieci w przedszkolach gminy Gogolin. Kolorowa publikacja powinna zachęcić do poznawania kultury lokalnej.

Książka wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gogolinie powstała przy współpracy z nauczycielami Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, w którym jest realizowany szeroki program edukacji regionalnej pod nazwą "Szlakiem Karliczka i Karolinki". Autorkami tekstu i ilustracji zamieszczonych w książce są: Katarzyna Figiela i Gizela Sapok.

Książka "O dzielnym Karliku..." została rozprowadzona wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie Gogolin. Burmistrz Joachim Wojtala oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie Ewa Bury odwiedzili (27.09.) przedszkola i wręczyli dzieciom publikacje zachęcając do poznawania historii dzielnego Karlika, który był leśniczym w gogolińskim lesie.

Książka "O dzielnym Karliku – gogolińskich lasów strażniku" część I: jesień, zima została wydana w ramach projektu "Nasz gogoliński Karlik – przewodnikiem po śląskiej tradycji". Publikacja jest współfinansowana ze środków UE w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W ramach projektu jest planowane wydanie kolejnej części publikacji "O dzielnym Karliku – gogolińskich lasów strażniku" część II wiosna, lato.

 

Publiczne Przedszkole nr 1

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 3

 

 

 

Oddział przedszkolny w PSP nr 3

 

 

 

Przedszkole w Górażdżach

 

 

Przedszkole w Zakrzowie

 

 

Przedszkole w Malni

 

 

Przedszkole w Kamieniu Śląskim

 

 

Informacja na stronie Programu Rozwoju Bibliotek