Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. W ramach programu biblioteka otrzymała od Fundacji Orange dotację finansową, która zostanie wykorzystana na potrzeby zapewnienia dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w filiach bibliotecznych, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.