Promocja zbiorów bibliotecznych, podczas Jarmarku Wielkanocnego w dn. 17-18 kwietnia 2018 r.