Zaproszenie do udziału w XXI Seminarium Śląskim nt. „Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich”, w dniach 26-28 października 2016, Kamień Śląski
Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej. Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy.
XXI Seminarium Śląskie
nt.: „Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich”
26-28 października 2016 r.
Zamek w Kamieniu Śląskim
Podczas tegorocznego XXI Seminarium Śląskiego chcielibyśmy skupić się na trzech głównych aspektach: historii migracji, migracjach dotyczących Śląska (w niemieckim i polskim kontekście) oraz obecnych procesach migracji w Europie ale również wyjaśnić terminologię związaną z fenomenem jakim są migracje. Ponadto chcielibyśmy podjąć dyskusję o niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego procesach demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, konsekwencjach migracji zagranicznych oraz migracji powrotnych, skutkach wymiany kulturowo-społecznej, specyfice migracji poakcesyjnych oraz wielu innych zjawisk i procesów silnie powiązanych z migracjami, które coraz częściej stają się przedmiotem publicznych debat.

XXI Seminarium Śląskie objęte zostało Patronatem Naukowym Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk a współorganizatorem merytorycznym jest Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Program tegorocznego Seminarium Śląskiego przedstawia się następująco:

• 26 października 2016 r., środa – Inauguracja XXI Seminarium Śląskiego
„Rozmowy o Europie” nt.: Migracje w Europie wczoraj i dziś
(Współorganizator: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce)

I. Sesja plenarna – Główne kierunki i formy migracji we współczesnej Europie a polska polityka migracyjna
II. Sesja plenarna – Społeczeństwo i polityka w Polsce wobec problemu uchodźców, imigrantów i mniejszości

• 27 października 2016 r., czwartek –:

I. Sesja plenarna - Rola migracji w historii i procesie rozwoju Śląska
II. Sesja plenarna – Powojenne migracje na Ziemie Zachodnie i Północne, integracja a identyfikacja

Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II., następnie po przerwie w grupie III. i IV.

Grupa I. – Integracja uchodźców, migrantów, wysiedleńców i imigrantów w Niemczech i Austrii

Grupa II. – Migracje, ucieczki i wypędzenie oraz wysiedlenia ludności pochodzenia niemieckiego z perspektywy emigrantów

Grupa III. – Ucieczki i wysiedlenia Polaków i Niemców w okresie drugiej wojny światowej

Grupa IV. – Społeczne skutki współczesnych migracji zarobkowych ze Śląska

• 28 października 2016 r., piątek :

I. Sesja plenarna - Emigranci jako długoletni element nowego społeczeństwa – pomiędzy integracją a pielęgnacją własnej tożsamości
II. Sesja plenarna – Uwarunkowania religijne i dyskryminacja migrantów

Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II.

Grupa I – Nowe formy i determinanty migracji zewnętrznych i wewnętrznych Polaków

Grupa II – Emigranci a problem sąsiedztwa – w relacjach społeczno-politycznych między Polską i Niemcami

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

• dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 40,00 zł; uczniowie i studenci: 15,00 zł
• dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 110,00 zł; uczniowie i studenci: 55,00 zł.

Zapraszamy do udziału w XXI Seminarium Śląskim. Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 20 października 2016r.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, mBank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XXI Seminarium Śląskie”) lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (26.10 – 28.10.2015 r.) w biurze konferencji w godz. 8.00 -9.00.

Bliższe informacje:

Patrycja Wiencek-Baron
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
Tel. 77 402 51 05
Fax: 77 402 51 15
www.haus.pl
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz gdzie odbędzie się Seminarium Śląskie: http://www.kamien.biz/
http://www.sanatorium.kamienslaski.pl/
Finansowanie:

BMI

Partner:

VDG 25-lat
Logo Jończy
Duszpasterstwo, Caritas

KARTA UCZESTNICTWA