Dnia 16.12.2013r. odbyło się kolejne spotkanie Klubowiczek, na którym omawiano książkę "Odnalezieni".„Odnalezieni"- ujmująca i wzruszająca powieść, oparta na faktach. Opowiada historię ludzi, którzy poznali prawdę o swojej adopcji i zdecydowali się na odnalezienie swojej biologicznej rodziny. Książka skłoniła klubowiczki do przemyśleń i dyskusji na temat roli więzi rodzinnych, trudności jakie muszą pokonać rodziny adopcyjne, możliwości dzisiejszej medycyny, problemów wychowawczych biologicznych rodzin itd. Decyzja o adopcji nie należy do łatwych i jednorazowych wyborów. Kandydaci muszą przejść wiele etapów by stać się rodzicem, a później tak jak biologiczne rodziny przechodzą przez radości i problemy wychowania.Czytelniczkom powieść Anny Kamińskiej bardzo się podobała. Czytało się szybko i lekko. Wszystkie uczestniczki spotkania były jednogłośne w ocenie książki.Ostatnie spotkanie DKK z Gogolina zakończyło się życzeniami złożonymi przez Dyrektora wszystkim Paniom. Ponadto Klubowiczki ustaliły, że następną czytaną pozycją będzie „Zamek z piasku"- Magdaleny Witkiewicz